Vyčmuchej si slevu : Podmínky soutěže

  1. Soutěže se může účastnik fyzická osoba, občan ČR starší 18 let.
  2. Provozovatel neručí za přesnost udaných souřadnic ani za trvalost úmístění kupónů, na výhru nevzniká právní nárok.
  3. Každý účastník je povinnen si kód registrovat do 24 hodin od nalezení. Aktuální seznam nalezených kódů je zveřejněn na www.krmeni.cz/najdislevu/naseljsem/
  4. Každý účastník může použít na jeden nákup pouze jeden kupón, tj. slevy se na jeden nákup nesčítají a kupony nelze kombinovat ani s jiným slevovými kupony krmeni.cz.
  5. Soutěž probíhá na území České republiky od 1.10.2011 do 31.12.2011.
  6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
  7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a zadavatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a ve všech propagačních materiálech organizátora soutěže a zadavatele soutěže po dobu neurčitou.
  8. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora či zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
  9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
  10. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.